Adatvédelmi nyilatkozat

1.       Az adatkezelő adatai

special-design.hu

1188.Bp.Igric utca 10

2.       Az adatkezelő elérhetőségei

info@special-design.hu

3.       Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

4.       A kezelt adatok köre

A special-design.hu az alábbi, a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott adatokat kezeli:
a)           név (vezetéknév, keresztnév)
b)           e-mail cím.

5.       Az adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel.

6.       A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

A kapcsolati űrlap kitöltése során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató feladatköréből eredő tevékenysége teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhet hozzá.

7.       Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja, amelyet a felhasználó kérésére a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

8.       Szerzői jogok

A special-design.hu weboldala, az azon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a special-design.hu tulajdonosának kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a special-design.hu tulajdonosa. jogi eljárásokat kezdeményez.

9.       A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A szükséges személyes adatok megadása nélkül a kapcsolatfelvétel nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

10.     Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

A felhasználó a kapcsolati űrlap kitöltésével magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

EU adatvédelmi szabályzata.